myriamborst.com

350mm

350mm

350mm

350mm

slyng

tre-angle

trapped

ny vri

sving

1-2-tre

høyde: 400mm

material: trevirke (ubehandlet)

Info:


objektør